News

Taliban Ban Hành Lệnh Cấm  Âm Nhạc Tại Afghanistan
News

Taliban Ban Hành Lệnh Cấm Âm Nhạc Tại Afghanistan

Trong bối cảnh Hoa Kỳ rút quân sau khi bị Taliban tiếp quản đất nước, người dân Afghanistan đang trải qua một cú sốc văn hóa ảnh hưởng đến gần như mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày.