News

12th Planet - Swamplex Terrestrial EP [Dubstep]
News

12th Planet - Swamplex Terrestrial EP [Dubstep]

"Tôi yêu dubstep, tôi yêu đô vật và người ngoài hành tinh", đó là những gì mà DJ/Producer đến từ LA - 12th Planet nói về EP mới nhất của mình.