News

Mũ Daft Punk Xuất Hiện Trong Game Pokémon Mới
News

Mũ Daft Punk Xuất Hiện Trong Game Pokémon Mới

Cặp trò chơi mới nhất trong series Pokémon là Pokémon Scarlet và Pokémon Violet vừa ra mắt trên Nintendo Switch và những người hâm mộ nhạc điện tử đã nhận thấy một sự tôn vinh khó tin dành cho bộ đôi huyền thoại Daft Punk