News

Những Podcast Quốc Tế Hay Xoay Quanh Ngành Âm Nhạc
News

Những Podcast Quốc Tế Hay Xoay Quanh Ngành Âm Nhạc

Tính đến tháng 6 năm 2022, có hơn 2,4 triệu podcast và gần 400 triệu người nghe podcast trên thế giới. Vì vậy, để một podcast vươn lên dẫn đầu thị trường ngách của nó, nó phải rất hay.