Music Review

Twelve Carat Toothache: Sự Bộc Bạch Của Post Malone
Music Review

Twelve Carat Toothache: Sự Bộc Bạch Của Post Malone

Album phòng thu thứ tư của Post Malone có sự mượt mà, bớt thô tục và phô trương hơn một chút so với tác phẩm trước đó - một dấu hiệu cho thấy sự coi trọng bản thân của anh, dù là tốt hơn hay xấu hơn.