Music Business

Lễ Hội Âm Nhạc Và Công Nghệ Thực Tế Ảo
Music Business

Lễ Hội Âm Nhạc Và Công Nghệ Thực Tế Ảo

Trong thời kỳ đại dịch khó khăn và các sự kiện trực tiếp không thể diễn ra, công nghệ thực tế ảo và lễ hội âm nhạc có mối liên kết chặt chẽ như thế nào?