Tin Mới Nhất

Highlights

Features

Xem thêm

Podcasts

Xem thêm

Culture

Xem thêm
15 Bản Nhạc Nền Phim Xuất Sắc Nhất Thập Kỷ
Culture

15 Bản Nhạc Nền Phim Xuất Sắc Nhất Thập Kỷ

Từ tiếng đàn piano tinh tế của Philip Glass cho đến những trường âm thanh điện tử u ám của Hildur Guðnadóttir, Loop Central xin được giới thiệu 15 bản nhạc nền phim có thể gọi là đặc sắc nhất từ năm 2000 cho đến nay.

Music

Xem thêm
15 Bản Nhạc Nền Phim Xuất Sắc Nhất Thập Kỷ
Culture

15 Bản Nhạc Nền Phim Xuất Sắc Nhất Thập Kỷ

Từ tiếng đàn piano tinh tế của Philip Glass cho đến những trường âm thanh điện tử u ám của Hildur Guðnadóttir, Loop Central xin được giới thiệu 15 bản nhạc nền phim có thể gọi là đặc sắc nhất từ năm 2000 cho đến nay.